Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες

Βανίτα Τσαμπά, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ 111), e-mail: [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Περιοδικό Hotel & Restaurant